KIEST U VOOR NIEUWBOUW OF VERBOUW?

KIEST U VOOR NIEUWBOUW OF VERBOUW?

Veel mensen weten wat ze willen: nieuwbouw of verbouw. Dit is in sommige gevallen echter niet altijd een even makkelijke keuze. Vaak is deze keuze lastiger wanneer de woning die u koopt een fraaie uitstraling heeft. Ook wanneer het bouwbudget een belangrijke rol speelt is deze afweging lastiger.

Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van nieuwbouw en verbouw.

Voordelen van het nieuw bouwen van uw woning:

 • – U bepaalt zelf wat de uitstraling van uw woning is.
 • – Uw woning voldoet aan de laatste eisen. Hierdoor heeft u waarschijnlijk meer comfort en lagere stookkosten.
 • – U bepaalt zelf de materialisatie, maar ook de positie op het perceel (binnen de ruimtelijke kaders die op het perceel van toepassing zijn).

Voordelen van verbouw van uw woning:

 • – Er kan wellicht sneller gebouwd worden.
 • – Wanneer er aangebouwd wordt, kan het zijn dat de bouwtijd beperkter is.
 • – Het karakter van de woning kan bewaard worden.
 • – Wellicht kunt u al in de woning gaan wonen tijdens de bouwwerkzaamheden.
 • – De prijs ten opzichte van de inhoud is veelal gunstiger.

Nadelen van nieuwbouw (ten opzichte van verbouw):

 • – Slopen van de bestaande opstallen kost geld, zonder dat hiervoor bouwvolume ontstaat.
 • – Er moet een sloopvergunning worden aangevraagd.
 • – Soms is de huidige bebouwing niet passend binnen het bestemmingsplan en moet een nieuwe woning kleiner, lager of op een andere plek gebouwd worden.
 • – De bouwtijd is veelal langer dan bij een verbouwing.

Nadelen van verbouw (ten opzichte van nieuwbouw):

 • – De investering voor een verbouw hoeft niet in lijn te liggen met de waarde die gecreëerd wordt (en is veelal wat lager dan gedacht), omdat een mooi verbouwde woning met slecht geïsoleerde wanden nu eenmaal minder oplevert dan een mooie nieuwbouwwoning.
 • – Soms wordt er te veel rekening gehouden met de bestaande constructieve structuur van de woning. Hierdoor kunnen onlogische oplossingen ontstaan waar u later wellicht spijt van krijgt.
 • – Niet alles is vooraf te overzien. Bij een verbouw kunt u tegen vervelende zaken aanlopen, zoals houtrot, verzakte fundatie, asbest op plekken waar u het niet verwachtte.

Kortom: er is niet 1 reden waarom voor verbouw of juist voor nieuwbouw gekozen moet worden. Wat u wel kunt doen wanneer u twijfelt is beide mogelijkheden onderzoeken. Veelal is het budget doorslaggevend. Maar dit kan ook de regelgeving zijn. Of de waarde die de woning na de verbouw of nieuwbouw heeft. Laat u daarom door de architect adviseren, zodat u ook na jaren blij bent met uw keuze voor nieuwbouw of verbouw.

Meer blogs