VERGUNNINGVRIJ BOUWEN EN VERBOUWEN

VERGUNNINGVRIJ BOUWEN EN VERBOUWEN

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Een dakkapel, een uitbouw of een garage bouwen, in veel gevallen kan dit zonder een vergunning. De plannen hoeven dan zelfs niet te voldoen aan het bestemmingsplan. Bouwen zonder vergunning scheelt u geld en tijd, u hoeft niet de ambtelijke molen in, maar het betreft wel vooral eenvoudige bebouwing, meest aan de achterkant van de woning, en niet voor de voorgevel.

Bij vergunningvrij bouwen hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw activiteiten. Het betekent echter niet dat er geen regels meer gelden voor het bouwen, er moet nog steeds voldaan worden aan het bouwbesluit. Hierin staan eisen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Uw aannemer weet hier alles van.

Vergunningvrije plannen worden ook niet bekeken door de welstandscommissie.  Als er echter onaanvaardbare situaties ontstaan, kan een gemeente alsnog ingrijpen.

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn deels heel eenvoudig toepasbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een dakkapel, zonnepanelen of een schutting. Gaat het om aanbouwen of bijbouwen, dan wordt het ingewikkelder, omdat hier de bestaande bijgebouwen ook een rol spelen. Sinds de nieuwe regeling (1 november 2014) is het mogelijk bijgebouwen met een kap en hoger dan 3 meter te bouwen. De maximale hoogte wordt berekend met de volgende formule: daknokhoogte (m) = (afstand tot de perceelsgrens (m) x 0,47) + 3 meter.

Meer blogs